NEW  *** Deep Dive into Collage*** NEW

a 6 week workshop on collage and gelliplate printing that will provide you with a great set of tools to make your own authentic art.

Over de cursus:

Dit is een cursus voor zowel beginners als ervaren kunstenaars. We nemen een diepe duik in de wereld van collage maken en leren verschillende technieken van deze kunstvorm. Van het maken van een collage met gevonden afbeeldingen,  beeldtransfers tot het printen van ons eigen papier om deze te gebruiken in onze projecten. Alle materialen zijn bij de cursus inbegrepen. Aan het einde van deze uitgebreide cursus heb je niet alleen je gereedschapskist gevuld met technische kennis van onschatbare waarde, maar heb je ook geleerd over ontwerp, kleur en eenvoudige boekstructuren. Bijna nog waardevoller is dat je het gevoel van flow hebt ervaren bij het creatief bezig zijn en het maken van je eigen kunst en het vertrouwen dat ook jij persoonlijke en mooie kunstwerken kunt maken. Deze cursus wordt gegeven in mijn atelier in Scheveningen. Meld je aan door een email te sturen naar: mail@tessamaagdenberg.com

---

About this course:

This is a course for both beginners and experienced artists. We shall take a deep dive into the world of collaging and learn different techniques of this artform. From making a collage with found images to image transfers and printing our own papers to use these in our projects. All materials are included in the course. At the end of this extensive course you will not only have filled your toolbox with invaluable technical knowledge, but also have learned about design, color and simple bookstructures. Almost more valuable is to have experienced the feel of flowstate when being creative and making your own art and an confidence that you too can make personal and beautiful pieces of art. This course will be held in my artstudio in Scheveningen. Sign up by sending me an email at: mail@tessamaagdenberg.com

Workshop Schedule

Week 1: Introduction into Collage

We will discuss different ways of making collages, learn the basics of collage making and get familiar with the materials. This week will be about making a composition with found images and found papers. For this weeks lesson you are welcome to bring your own found papers and images, use the magazines that are availabe in the studio or print out images.

---

We bespreken verschillende manieren om collages te maken, leren de basis en raken vertrouwd met de materialen. Deze week gaat over het maken van een compositie met gevonden afbeeldingen en gevonden papier. Voor deze les mag je je eigen papier en afbeeldingen meenemen, de tijdschriften in de studio gebruiken of afbeeldingen uitprinten.

 

Week 2: Gellipate Printing

With the use of the Gelliplate we will print our own papers to use in week 3. We shall cover basic monoprinting techniques and then branch out to some more advanced techniques with masks and stencils and build up a stack of papers to use in week 3, all the while noticing where our preferences for different colors and shapes lie.

---

Met behulp van de Gelliplate printen we ons eigen papier voor gebruik in week 3. We behandelen de basistechnieken van monoprinten en gaan dan verder met wat geavanceerdere technieken met stencils en sjablonen en bouwen een voorraad papier op voor gebruik in week 3, terwijl we opmerken en opletten waar onze voorkeuren voor verschillende kleuren en vormen liggen.

 

Week 3: Abstract Collage

In week 3 we will learn to think abstractly and make a non objective collage, learning to look at shapes without being distracted by representation and make an interesting composition based on forms and color. We shall continue to identify which forms and shapes speak to us and where our preferences lie and learn about the principles of good design and value.

---

In week 3 leren we abstract te denken en een niet-objectieve collage te maken, leren we naar vormen te kijken zonder afgeleid te worden door een voorstelling en maken we een interessante compositie op basis van vormen en kleur. We gaan verder met het identificeren welke vormen ons aanspreken en waar onze voorkeuren liggen en we leren over de principes van goed ontwerp en tonale waarde.

 

Week 4: The Artist Book

Building on the knowledge gained in week 1,2 and 3, we shall use the gelliplate to print and make our very own Artist Book using shapes and colors that speak to our soul. After printing and folding a large sheet into a book structure, we shall finish each page as a separate artpiece, using crayons, acrylic markers, found images and our printed papers.

---

Voortbouwend op de kennis die we in week 1, 2 en 3 hebben opgedaan, gaan we de gelliplate gebruiken om ons eigen Artist Book te bedrukken en te maken met vormen en kleuren die ons het meest aanspreken. Na het printen en vouwen van een groot vel tot een boekstructuur, werken we elke pagina af als een apart kunstwerk met kleurpotloden, acrylstiften, woodies, found-afbeeldingen en ons geprinte papier.

 

Week 5: Funky Shapes

In week 5 it's all about using shapes to create an abstracted still life in a funky way. Using our imagination and mixed media, we shall create a collaged still life with abstracted flower, plant or fruit shapes using mixed media.

---

In week 5 gaat het erom vormen te gebruiken om een geabstraheerd stilleven te creëren maar op een funky manier. Met behulp van onze verbeeldingskracht, collage en gemengde technieken maken we een stilleven van geabstraheerde bloem-, plant- of fruitvormen.

 

Week 6: Mini Collages

A great way to challenge ourselves is to mix up the size of the substrate. Using a piece of mounting board the size of a business card we will make a tiny collage of your own choosing, abstract or representational. We will use the small left over pieces from our printed papers and found papers.

---

Een geweldige manier om onszelf uit te dagen is om de grootte van de ondergrond te variëren. Met behulp van een stukje passepartout karton ter grootte van een visitekaartje maken we een kleine collage naar eigen keuze, abstract of representatief. We gebruiken de kleine restjes van ons geprinte papier en gevonden papier.

DATES:

10/05/24 -14/06/24

with 21/06/24 as a catch-up day

Price for 6 weeks is €480. Extended Early bird discount,  €395 if you sign up before the 5th of May.

 

Friday afternoon (2-5pm) and Saturday morning (11am-2pm) sessions available.

To register,  fill out the form below and please state your preferred day!